TOYOTA VIOS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Vios 1.5G (CVT) 570 triệu
Vios 1.5E (CVT) – Phiên bản 3 túi Khí 520 triệu
Vios 1.5E (MT) – Phiên bản 3 túi Khí 470 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết

 

TOYOTA INNOVA

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Innova 2.0E 771triệu
Innova 2.0G 847 triệu
Innova Venturer 879 triệu
Innova 2.0V 971 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết


TOYOTA CAMRY

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Camry 2.0G 2019 1.029 triệu
Camry 2.5Q 2019 1.235 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết


TOYOTA FORTUNER

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Fortuner 2.8G AT  4×4 1.354 triệu
Fortuner 2.7V AT 4×2 1.150 triệu
Fortuner 2.7V AT 4×4 1.236 triệu
Fortuner 2.4G AT 4×2 1.096 triệu
Fortuner 2.4G MT 4×2 1.033 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết


TOYOTA COROLLA ALTIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Corolla Altis 2.0V Sport 932 triệu
Corolla Altis 2.0V Luxury 889 triệu
Corolla Altis 1.8G (CVT) 791 triệu
Corolla Altis 1.8E (CVT) 733 triệu
   

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết


TOYOTA YARIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Yaris G CVT 650 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết


TOYOTA LAND CRUISER PRADO

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Land Cruiser Prado TX-L 2.340 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết


TOYOTA LAND CRUISER

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Land Cruiser VX 3.983 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết


TOYOTA HILUX

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Hilux 2.8G 4×4 AT 878
Hilux 2.4E 4×2 AT 695 triệu
Hilux 2.4G 4×4 MT 793 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết


TOYOTA HIACE

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Hiace Động cơ dầu 999 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0933 326 788 để biết thêm chi tiết