TOYOTA VIOS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Vios 1.5G (CVT) 592 triệu
Vios 1.5E (CVT) – Phiên bản 3 túi Khí 542 triệu
Vios 1.5E (MT) – Phiên bản 3 túi Khí 489triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 097.97.99994 để biết thêm chi tiết

TOYOTA INNOVA

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Innova 2.0E 755 triệu
Innova 2.0G 870triệu
Innova Venturer 885 triệu
Innova 2.0V 995 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 097.97.99994 để biết thêm chi tiết


TOYOTA CAMRY

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Camry 2.0G  1.070 triệu
Camry 2.5Q  1.370 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 097.97.99994 để biết thêm chi tiết


TOYOTA FORTUNER

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Fortuner 2.8G AT LEGENDER  4×4 1.459 triệu
Fortuner 2.7V AT 4×2 1.187 triệu
Fortuner 2.7V AT 4×4 1.277 triệu
Fortuner 2.4G AT 4×2 1.107 triệu
Fortuner 2.4G MT 4×2 1.015 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 097.97.99994 để biết thêm chi tiết


TOYOTA COROLLA ALTIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Corolla Altis 1.8G (CVT) 719 triệu
Corolla Altis 1.8Q (CVT) 765 triệu
Corolla Altis 1.8 Hybrid  860 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 097.97.99994 để biết thêm chi tiết


TOYOTA YARIS

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Yaris G CVT 684 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 097.97.99994 để biết thêm chi tiết


TOYOTA RAIZE NEW

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Raize
552 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 097.97.99994 để biết thêm chi tiết


TOYOTA LAND CRUISER

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Land Cruiser VX 4.030 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0977917194 để biết thêm chi tiết


TOYOTA HILUX

 

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Hilux 2.8G 4×4 AT AVENTURER 913 triệu
Hilux 2.4E 4×2 AT 674 triệu
Hilux 2.4G 4×4 MT 799 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 097.97.99994 để biết thêm chi tiết


TOYOTA VELOZ NEW

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Veloz 1.5E CVT 658triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 097.97.99994 để biết thêm chi tiết